Sidor

måndag 21 februari 2011

Nu har jag ännu mera garn

Syfestivalen är inspirerande, men: Behöver jag mera garn? Naturligtvis inte, men det är ett tillfälle att få tänka lite nytt.
Karin Öberg "instickade" Morgan, modell 53.
KUL, KUL

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar